Helga Stave Tvinnereim:

Det nye Molde

Katalog over Sverre Pedersen-arkivet

Sverre Pedersens arkiv befinn seg på Arkivsenteret, DORA i Trondheim. Katalogen kan du lese her.

Naziplanar eller norske idear?

Sivilarkitektane Ingvar Mikkelsen og Peter Butenschøn er usamde i synet på BSR-planane og Sverre Pedersens innsats

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms har litteraturtips

To litteraturlister laga av Gjenreisningsmuseet i Hammerfest

BYGGEKUNST NR 5 1980

Byggekunst nr 5 1980 inneheld eit breitt oversyn over BSR sitt arbeid både under og etter krigen.

BYGGEKUNST NR 7 1992

I Byggekunst (tidsskriftet til Norske arkitekters landsforbund, no:ARKITEKTUR N) nr 7 1992 er det fleire artiklar om Kristiansund og Molde.

Seminar og prosjektrapport september 2004

Gjenreising i sentrum

Gjenreist og særpreget

Husbankens planleggings- og utbetringsvegleiar for hus og stader i Nord-Troms og Finnmark

Byen - ny bok av Peter Butenschøn

Arkitekt og urbanist Peter Butenschøn er ute med ny bok, der han også omtalar gjenreisngsbyane, Brente Steders Regulering og professor Sverre Pedersens innsats