Namsos - åpent møte om Samfunnshusets framtid

Her er Namdals-avisa sitt referat fra møtet 13.september 2017. Og her er del 2

Steinkjer - RIksantikvaren på besøk

RIksantikvaren vil listeføre Steinkjer-kjerka og har 0,5 mill på budsjettet sitt til Gjenreingsbyen Steinkjer, skriv Steinkjer-Avisa

Namsos - alle vil utrede nytt rådhus, ikkje alle vil rive Samfunnshuset

Formannskapet fulgte rådmannen helt til døra, skriv Namdalsavisa

Namsos - alt om forslaget om å rive Samfunnshuset

Vi har samla alle artiklane fra Namdalsavisa her

Steinkjer - nei til fasadeendring, ja til bruksendring i Kirkegata 9

Samrøystes Hovedutval og formannskap sa nei til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kirkegata 9