Nettverk for gjenreisingsbyar i Midt-Norge

Nettverket består av byane Namsos, Steinkjer, Kristiansund, Rauma og Molde, samt fylkeskommunane i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.

Seminar og prosjektrapport september 2004

Gjenreising i sentrum