GJENREIST

Husbanken  finansierer - SINTEF gjer jobben og målet er å berge gjenreisingsbebyggelsa i nord.

Formingsveileder for Kristiansund

Asplan Viak har laga forslag til formingsvegleiar for Kristiansund. Vegleiaren gir både eit godt innblikk i gjenreisingsbyen Kristiansund og gode idear til andre gjenreisingsbyar i handteringa av små og store byggesaker.

Brannsikring av gamle trapperomsdører

Nytt og nyttig informasjonsark fra Byantikvaren i Oslo. mange fine trapperom i gjenreisingsbyane også!

Forsvarsbygg har restaurert Skjold leir

Bygningane er 60 år gamle, dvs på alder med mange bygg i gjenreisingsbyane. Nyttige tips for offentlege og private gårdeigarar i gjenreisingsbyane.

To fargekart fra 1950-talet...

funne i Steinkjer kommune sitt byggesaksarkiv i saksmappa til Ølvegata 1, "Grindbergblokka", tegna av arkitekt Sverre Olsen i 1949, innflyttingsklar i 1952.