bykonferanse forside

KULTURARV OG BYUTVIKLING I GJENREISINGSBYANE

Riksatikvaren arrangerer konferanse om kulturarv og bytvikling  i Trondehim og Steinkjer 8. og 9. oktober 2019. Dag 2 i Steinkjer set fokus på gjenreisingsbyane.

Molde - ny fargeplan for Storgata

Molde kommune, Møre og Romsdal fylkeksommune og Riksantikvaren skal sammen med Mette L'Orange og Bent Erik Myrvoll utvikle en fargepalett for gjenreisingsbyen i Storgata. Orienteringsmøte om prosjektet mandag 29.mai i Romsdalsgata 5 (Gjestestova).  

Seminar - Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen si årbok 2015 handlar om brann og gjenreising. Historia om gjenreisingsbyane står sentralt.

GJENREISINGSHUSET SOM KULTURARV

Nasjonal kulturarvkonferanse i Alta 10.-11 februar 2015. Påmeldingsfrist 9.januar.

Våre gater og plasser

Riksantikvaren og Statens vegvesen inviterer til seminar i Kristiansund 2.oktober.

Inspirasjonsseminar i Ålesund

Fortidsminneforeninga og samarbeidspartnere arrangerer inspirasjons- og nettversseminar i Ålesund 23. og 24 oktober. Påmeldingsfrist 1.oktober

Konferanse i Oslo - fremtidens arkitektur og landskap

DogA arrangerer konferanse 10.september