Hjem > Artikkel

Helga Stave Tvinnereim:

Det nye Molde

Professor Helga Stave Tvinnereim skreiv i 1992 ein artikkel om gjenreisingsbyen Molde for årboka til Romsdalsmuseet. Her gjer ho greie for professor Sverre Pedersen sitt arbeid med byplanen med bakgrunn i samtidig byplantenking. Moldeplanen blir og samanlikna  med samtidige utan- og innanlandske døme. Etter professor Tvinnereim si meining, er det ikkje muleg å spore nazi-påverknad i planen for Molde.  Les artikkelen her:  "Det nye Molde"

Tvinnereim viser i artikkelen til arkivet etter Sverre Pedersen. I 1992 befann det seg på NTH (no NTNU), i dag er det på Arkivsenteret på Dora. Katalogen over arkivet er digitalisert.