Hjem > Artikkel

Byen - ny bok av Peter Butenschøn

Arkitekt og urbanist Peter Butenschøn er ute med ny bok, der han også omtalar gjenreisngsbyane, Brente Steders Regulering og professor Sverre Pedersens innsats

Byen  - en bruksanvisning

Boken handler om fenomenet byer og byens kompleksitet, og inneholder blant annet historier om byens og allmenningens rolle i formingen av vår kultur. Halvparten av verdens befolkning bor i byer. Hvilken rolle har byens fellesrom hatt for utviklingen av kultur i Norge og i andre land? Dette er en bok om hvordan byen former oss - og om hvordan vi former byen. I byen finner vi festivaler, gateteater og kafeer, gatekamper og demonstrasjoner. Her møter vi de fremmede. Her tilbringer folk stadig mer av sitt sosiale liv. Boken Byen er en kulturhistorisk beretning som sammenfatter det estetiske med sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold. Temaet er høyst aktuelt, spesielt i et land som Norge med svak bevissthet omkring byens betydning for vår livsform