Hjem > Artikkel

Gjenreist og særpreget

Husbankens planleggings- og utbetringsvegleiar for hus og stader i Nord-Troms og Finnmark

GJENREIST OG SÆRPREGET er tittelen på ein vegleiar for gjenreisingsbebyggelsa i Nord-Troms og FInnmark, utarbeidd i samarbneid mellom Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeksommune og Husbanken.Her er gode råd til både huseigar og styresmakter om korleis ein skal ivareta dette unike innslaget i vår historie. Mykje av det som her er mynta på gjenreisingsbeyggelsa i Nord-Troms og Finnmarg, vil også gjelde for gjenreisingsbyane lenger sør.  Heftet, som  er rikt ikllustrert både med fotografi og med  skisser,  vart utgitt i 2000. Du han lese heftet her. Papirutgava kan du tinge hos Husbanken sitt avdelingskontor i Finnmark: firmapost.hammerfest@husbanken.no