Hjem > Artikkel

Naziplanar eller norske idear?

Sivilarkitektane Ingvar Mikkelsen og Peter Butenschøn er usamde i synet på BSR-planane og Sverre Pedersens innsats

Sverre Pedersen nytta høvet til å forbetre planane sine utan å nazifisere dei da tyske styresmakter påla han å revidere dei, skriv Robert Øfsti i eit bidrag til debatten om Sverre Pedersen og BSR