Loftsveileder

Gjenreisingsarkitekturen er prega av reine, gjerne skifertekte saltak. No vil mange ha takopplett eller takvindu.

Rehabilitering av gjenreisingshuset ditt?

Den danske bedrifta Genbygg har kanhende den dørvriaren eller den lysarmaturen du har bruk for. Sjå etter her . Og når kjem ei tilsvarande verksemd til Norge?

Inngangsparti og portalar

Informasjonsark fra byantikvaren i Oslo

Ta vare på husene fra gjenreisningen

seier statsstipendiat Else Rønnevig til Altaposten

Om linoljemaling og svertesopp

Nytt informasjonsblad frå Riksantikvaren

ENERGISPARING I VERNEVERDIGE HUS

Sintef publiserte rapporten "Fiin gammel Aargang" i 2004.

Fargar i Gjenreisingsbyen

Voss har ein fargeplan

Gjenreist og særpreget

Husbankens planleggings- og utbetringsvegleiar for hus og stader i Nord-Troms og Finnmark