Hjem > Bevaring og vedlikehald > Artikkel

ENERGISPARING I VERNEVERDIGE HUS

Sintef publiserte rapporten "Fiin gammel Aargang" i 2004.

"Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken i verneverdige bygninger. Veilederen retter seg primært mot verneverdige boliger, men temaet er overførbart også til andre typer bygninger." (Fra forordet)

Her er publikasjonen som pdf