Hjem > Bevaring og vedlikehald > Artikkel

Loftsveileder

Gjenreisingsarkitekturen er prega av reine, gjerne skifertekte saltak. No vil mange ha takopplett eller takvindu.

Byantikvaren og plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har laga ein "loftsveileder" med gode råd og retningsliner for utnytting av loftsetasjen. Her er mange fine døme på korleis det kan gjerast og mange tydelege døme på korleis det ikkje bør gjerast.  Kvar stilart har fått sitt kapittel. Loftsveilederen kan du lese her