BRENTE STEDERS REGULERING - lenke til "Byplanarbeider i de lyse netters land"

Professor Sverre Pedersen var leder for BSR fra 1940 til 1945. Masse materiale er samla i verket "Byplanarbeider i de lyse netters land". Det vart adri utgitt, men er digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Heile privatarkivet etter Sverre Pedersen ligg  i arkivet på Dora i Trondheim .

bannerbilde 7

Velkommen til vår nettstad om gjenreisingsbyane i Norge

Kva er ein gjenreisingsby?

Sverre Pedersen/Frode Rinnan

Karl Otto Ellefsen omtalar Helga Stave Tvinnereim og Ivar Sekne sine biografiar om to arkitektar og to byplanleggjarar

bykonferanse forside

KULTURARV OG BYUTVIKLING I GJENREISINGSBYANE

Riksatikvaren arrangerer konferanse om kulturarv og bytvikling  i Trondehim og Steinkjer 8. og 9. oktober 2019. Dag 2 i Steinkjer set fokus på gjenreisingsbyane.

STEINKJER - "ikke stygg men lærerik" ifølgje Adresseavisen

MDG-politikar Tommy Reinås starta ein liten debatt da han samanlikna Steinkjer med Øst-Europa. (Eigentleg var det rådhussalen på Steinkjer som ga han slike assosiasjonar). Trygve Lundemo i Adressa kommenterar.

TROMSØ - Kirsten Sands hus er freda, melder Nordlys

Kirsten Sand, den første NTH-utdanna kvinnelege arkitekten, og ein sentral gjenreisingsarkitekt i Nord-Norge.