Formingsveileder for Kristiansund

Asplan Viak har laga forslag til formingsvegleiar for Kristiansund. Vegleiaren gir både eit godt innblikk i gjenreisingsbyen Kristiansund og gode idear til andre gjenreisingsbyar i handteringa av små og store byggesaker.

Helga Stave Tvinnereims biografi anmeldt av sivilarkitekt Ingvar Mikkelsen

Sverre Pedersen - pioner i norsk byplanlegging

Byplanlegging i de lyse netters land

Eit viktig kjeldeskrift er no tilgjengeleg digitalt: Sverre Pedersens "Byplanlegging i de lyse netters land", band 1 kan du no lese på www.bokhylla.no/

Artikkelsamling om gjenreisingsbyane

Her har vi samla digitaliserte artiklar som kan lesast på skjerm og skrivast ut

LITTERATUR OM GJENREISINGS­ARKITEKTUREN

Her er ei (førebels kort) liste over litteratur om og omkring gjenreisingsarkitekturen i nord og sør

Arkiv etter Organisation Todt - innleiing til katalog

Arkivverket har publisert ei fyldig innleiing til katalog over arkivet etter Organisation Todt, tyskarane sin organisasjon for all slags bygging i Norge under 2.verdskrigen.

 

Steinkjer - kulturminneplan er ferdig til sluttbehandling

Kulturminneplanen består av ei bok på ca 100 sider og ein eigen tiltaksdel. Planen skal opp til politisk behandling i januar 2015