Boligetablering i distriktene

Konferanse i Bodø 12.februar

Våre gater og plasser

Riksantikvaren og Statens Vegvesen arrangerer nasjonal konferanse om våre gater og plasser - Oslo 9.november

Norsk planmøte 2012

Plandagen 2012 blir arrangert i Bergen 22. og 23. oktober. Tema er "Planlegging flytter grenser". Norsk planmøte og plankonferansen er i år slått saman til ein konferanse. Påmeldingsfrist er 3. oktober.

Internasjonal konferanse om bevaring av kulturminner24–26. september arrangeres den europeiske konferansen om bevaring av kulturminner, EWCHP-2012, på Kjeller. Påmeldingsfrist 1.september

30. april: Kurs - universell utforming i verna bygning

NAL Akademiet i samarbeid med Direktoratet for arrangerer kurs i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet

Humanistisk byplanlegging - konferanse 12. mai

Konferansen blir arrangert av NE kunnskap i samarbeid med ROM Eiendom og Gehl arkitekter. Program og påmelding her

Riksantikvaren arrangerar seminar om byutvikling

Med NB!-registeret som ramme arrangerer Riksantikvaren i løpet av året fire seminar om byutvikling med kulturarven som ressurs. Program og påmelding her

ARKITEKTURENS ÅR - Fantastic Norway møter BSR og Sverre Pedersen

mandag 24.01.2011 - kl. 22:30 på NRK 1

Studer byggeskikk - med stipend fra Husbanken!

Husbanken har et gunstig "Byggeskikkstipend" for fagfolk som ønsker å følge kurset "Byggeskikk, estetikk og stedsforming" ved Høyskolen i Gjørvik