Steinkjer - kulturminneplan er ferdig til sluttbehandling

Kulturminneplanen består av ei bok på ca 100 sider og ein eigen tiltaksdel. Planen skal opp til politisk behandling i januar 2015

GJENREISINGSHUSET SOM KULTURARV

Nasjonal kulturarvkonferanse i Alta 10.-11 februar 2015. Påmeldingsfrist 9.januar.

To nye bildebøker om gjenreisingsbyane Namsos og Steinkjer

Fotograf Martin Hågensen i Namsos og Erling Koldaas og Lars Lilleby Macedo står bak kvar sine bøker med mykje stoff av høg dokumentarisk verdi frå gjenreisingsbyane. Hågensen har digitalisert foto fra familiebedriften sitt arkiv, Koldaas og Macedo har samla postkort.

Inspirasjonsseminar i Ålesund

Fortidsminneforeninga og samarbeidspartnere arrangerer inspirasjons- og nettversseminar i Ålesund 23. og 24 oktober. Påmeldingsfrist 1.oktober

Steinkjer - kulturminneplanen er lagt ut på høyring

med høyringsfrist 15. september