Formingsveileder for Kristiansund

Asplan Viak har laga forslag til formingsvegleiar for Kristiansund. Vegleiaren gir både eit godt innblikk i gjenreisingsbyen Kristiansund og gode idear til andre gjenreisingsbyar i handteringa av små og store byggesaker.

Helga Stave Tvinnereims biografi anmeldt av sivilarkitekt Ingvar Mikkelsen

Sverre Pedersen - pioner i norsk byplanlegging

Seminar - Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen si årbok 2015 handlar om brann og gjenreising. Historia om gjenreisingsbyane står sentralt.

Steinkjer - nei til fasadeendring, ja til bruksendring i Kirkegata 9

Samrøystes Hovedutval og formannskap sa nei til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kirkegata 9

Byplanlegging i de lyse netters land

Eit viktig kjeldeskrift er no tilgjengeleg digitalt: Sverre Pedersens "Byplanlegging i de lyse netters land", band 1 kan du no lese på www.bokhylla.no/

Brannsikring av gamle trapperomsdører

Nytt og nyttig informasjonsark fra Byantikvaren i Oslo. mange fine trapperom i gjenreisingsbyane også!

Lenke til "lov om bygningsvæsenet" frå 1924 og Bygningslova frå 1965

Direktoratete for sivilt beredskap har eit historisk arkiv, der mellom anna desse lovane fins.

Arkiv etter Organisation Todt - innleiing til katalog

Arkivverket har publisert ei fyldig innleiing til katalog over arkivet etter Organisation Todt, tyskarane sin organisasjon for all slags bygging i Norge under 2.verdskrigen.