GJENREIST

Husbanken  finansierer - SINTEF gjer jobben og målet er å berge gjenreisingsbebyggelsa i nord.

Namsos - alle vil utrede nytt rådhus, ikkje alle vil rive Samfunnshuset

Formannskapet fulgte rådmannen helt til døra, skriv Namdalsavisa

Namsos - alt om forslaget om å rive Samfunnshuset

Vi har samla alle artiklane fra Namdalsavisa her

Formingsveileder for Kristiansund

Asplan Viak har laga forslag til formingsvegleiar for Kristiansund. Vegleiaren gir både eit godt innblikk i gjenreisingsbyen Kristiansund og gode idear til andre gjenreisingsbyar i handteringa av små og store byggesaker.

Helga Stave Tvinnereims biografi anmeldt av sivilarkitekt Ingvar Mikkelsen

Sverre Pedersen - pioner i norsk byplanlegging

Seminar - Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen si årbok 2015 handlar om brann og gjenreising. Historia om gjenreisingsbyane står sentralt.