Formingsveileder for Kristiansund

Asplan Viak har laga forslag til formingsvegleiar for Kristiansund. Vegleiaren gir både eit godt innblikk i gjenreisingsbyen Kristiansund og gode idear til andre gjenreisingsbyar i handteringa av små og store byggesaker.

Helga Stave Tvinnereims biografi anmeldt av sivilarkitekt Ingvar Mikkelsen

Sverre Pedersen - pioner i norsk byplanlegging

Seminar - Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen si årbok 2015 handlar om brann og gjenreising. Historia om gjenreisingsbyane står sentralt.

Steinkjer - nei til fasadeendring, ja til bruksendring i Kirkegata 9

Samrøystes Hovedutval og formannskap sa nei til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kirkegata 9

Byplanlegging i de lyse netters land

Eit viktig kjeldeskrift er no tilgjengeleg digitalt: Sverre Pedersens "Byplanlegging i de lyse netters land", band 1 kan du no lese på www.bokhylla.no/

Brannsikring av gamle trapperomsdører

Nytt og nyttig informasjonsark fra Byantikvaren i Oslo. mange fine trapperom i gjenreisingsbyane også!

Lenke til "lov om bygningsvæsenet" frå 1924 og Bygningslova frå 1965

Direktoratete for sivilt beredskap har eit historisk arkiv, der mellom anna desse lovane fins.