Hjem > Artikkel

Steinkjer samfunnshus

Nordre og østre del av torget domineres av Steinkjer samfunnshus, som sto ferdig høsten 1952. Bygningen består av tre deler eller fløyer, organisert i en slags langstrakt S. Midtfløyen huset festsal og kontorer, norddelen mot elva kontorer og møterom, syddelen gav rom for kino og teatersal. Steinkjer Samfunnshus ble, da det sto ferdig, modell for mange andre samfunnshus som ble bygget på rundt om i landet på1950 og 60-tallet. Samfunnshusets byggestil er funksjonalismens, og byggets arkitekt var Sverre Olsen, som også tegnet mange andre hus i Steinkjer i 1940-årene. Ingen har som Sverre Olsen påvirket utformingen av gjenreisingsbyen Steinkjer.