Varsomt

Premissen for nettsiden er plan- og bygningslovens varsomhetsformål: Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk (§ 31-1) «… at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til et byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart.»