Lenke til "lov om bygningsvæsenet" frå 1924 og Bygningslova frå 1965

Direktoratete for sivilt beredskap har eit historisk arkiv, der mellom anna desse lovane fins.

Molde bymuseum

NB!-registeret

Riksantikvarens registrering av områder av nasjonal kulturminne- og kulturmiljøinteresse i byane.