Sjur Harbys "Disen Kolonial" arrangerer seminaret "It's now or never" 16.juni

Seminar om 60-tallets arkitektur

Sommarutstilling i Norsk design- og arkitektursenter

"Arbeid pågår ! Fellesskapets arkitektur og landskap" er tittelen på årets sommarutstilling, som åpnar tirsdag 10. juni  kl. 17:00. Utstillinga viser anlegg fra Statsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og NVE.

Nederlandsk gjenreisingsarkitektur på utstilling til 12.januar

Arkitekturutstilling i St.Petersburg

Norsk Forms årskonferanse 2013

med innlegg om Hammerfest og mye anna

Kurssuksess i Drammen

Kurset, som er et samarbeid mellom Drammen kommune, Husbanken og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), har fått navnet Medvirkning og kontekstforståele og inngår i emnet Samspill og ledelse i by- og stedsutvikling hos Senter for etter- og videreutdanning ved UMB. Det er planar om å gjenta kurset.


Kjøpesenterkonferanse 20.mars

"Kjøpesenter - byens hjerte" på DogA 20.mars

Kjøpesenter - byens hjerte

Norsk Form arrangerer konferanse 20.mars