Hjem > Artikkel

24. september - 20. oktober

 

24.september Møte Aug.[?] Loenneche. Plass for centralen. Møte politimester og Rådmann om regulering. Om eftermiddagen møte i Bygningsraadet hvor Reg.planen med rettelser direkte [?] i kraft
25. september Meddelt at Luther ønsker aa treffe mig i Trondheim i morgen (muligvis) Konf med Witzøe [?] om Industriplassen nedenfor Fosnagaten
26.september Obbaurat Stephan i Kr.sund
27.september Steinkjer og Namsos. Stephan&Luther. Hjelte
28.september Namsos Stephan og Luther. Hjelte
29. september Spillum Namsos m Stephan og Luther. Reiser kl 12 til Tr.hj. Hjelte
30. september Møte Steinkjer Bygn.raad. Planen besluttet utlagt. Hjelte
1.oktober Møte Namsos bygn.raad. Planen beslutet utlagt. Om aftenen i Tr.heim. Hjelte med.
2.oktober Reiser til Oslo
3.oktober  Møt Stephan. Konf Statsraad Hustad og tyske reg.fagmend Byggeforbud antydes[?] [avbrydes[?]
4.oktober Meddelt Statsraad Hustad tyskernes innstilling ang reguleringen. Meddelt motstanderne [?] det samme. Konf Lange Bodø Konf Tvilde om Voss
5. oktober Snakket med Riks. og Eliassen om Centralplass Molde og Sørsia Steinkjer. Grevstad, Aug Nielsen Pettersen (Molde) om Aandalsnes
6. oktober  Kom hjem fra Oslo kl ½ 1 (forsinket)
7. oktober Besvart en rekke brev og ordnet med en hel del saker. Rygter om ordning fra Berlin. Forelesning 3 i Byplaner 5-7
9. oktober Forelesning 4 i B,kunst III 9-11
10.oktober Foredrag 5 i Byplaner. Befaring av Em m Sted BKIII
11.oktober Hjelte i Tr.heim fra Steinkjer
12.oktober I Oslo konf m. arb.deptet  ark Haffner[?] Riksark og Aug Nielsen som er flyttet inn i Karl Johans gate 16
13.oktober Avreise til Voss
14.oktober Paa Voss Konf ark Tvilde, kommune Kvammen ordf. Langerakk Prost Berge
15.oktober I Ulvik Konf m ordf. Lensmand (form i bygn.raadet) Overing. Vaage ark Tryti bygn.sj Madsen
16.oktober I Bergen Konf bygn.sjef Madsen, byarkitekt Hassel. Tilbake Oslo
17. oktober I Oslo arb.deptet Haffner[?] Aug. Nielsen, Grevstad m.fl. Harald om kvelden
18. oktober Konf Riksark kl 10. En rekke konferanser utover Em og kvelden m Haffner [?] Søgstad,Holter o.a nu i Elverum
19. oktober Konf m kontorsjef Østberg og riksark.
20. oktober Returnert til Trondheim 20. kl 11 form.