Hjem > Artikkel

Steinkjer - 500 000 kr til Gjenreisingsbyen Steinkjer på revidert statsbudsjett

Pengane er plassert hos Riksantikvaren, under post 60 - kulturminner i kommunene. Vi er i dialog med RA om saka.