guldahl brannstasjon

Brei støtte for Gjenreisingssenteret i Stortinget

Breitt stortingsfleirtal vil ha nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur i Steinkjer!

LANGT STEG NÆRMARE EIT PERMANENT NASJONALT SENTER

Både Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune har gjort vedtak om å opprette eit permanent nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur.

Senteret sine oppgåver

AUKA KUNNSKAP OM GJENREISINGSBYANE

Senteret skal gje auka kunnskap om gjenreisingsbyane. Det er forska lite på området,og ingen har før no tatt ansvar for formidlinga. Senteret skal registrere, dokumentere og initiere forsking, som kan publiserast og vere nyttig for samtlege gjenreisingsbyar