Nettverk for gjenreisingsbyar i Midt-Norge

Nettverket består av byane Namsos, Steinkjer, Kristiansund, Rauma og Molde, samt fylkeskommunane i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.

Lars-Eirik Havdal, landskapsarkitekt  i Steinkjer kommune er nettverkskoordinator.

Kontakt:  lars-eirik.havdal@steinkjer.kommune.no  Telefon: 74169200