BRENTE STEDERS REGULERING - lenke til "Byplanarbeider i de lyse netters land"

Professor Sverre Pedersen var leder for BSR fra 1940 til 1945. Masse materiale er samla i verket "Byplanarbeider i de lyse netters land". Det vart adri utgitt, men er digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Heile privatarkivet etter Sverre Pedersen ligg  i arkivet på Dora i Trondheim .

Sverre Pedersen/Frode Rinnan

Karl Otto Ellefsen omtalar Helga Stave Tvinnereim og Ivar Sekne sine biografiar om to arkitektar og to byplanleggjarar

Formingsveileder for Kristiansund

Asplan Viak har laga forslag til formingsvegleiar for Kristiansund. Vegleiaren gir både eit godt innblikk i gjenreisingsbyen Kristiansund og gode idear til andre gjenreisingsbyar i handteringa av små og store byggesaker.

Helga Stave Tvinnereims biografi anmeldt av sivilarkitekt Ingvar Mikkelsen

Sverre Pedersen - pioner i norsk byplanlegging

Byplanlegging i de lyse netters land

Eit viktig kjeldeskrift er no tilgjengeleg digitalt: Sverre Pedersens "Byplanlegging i de lyse netters land", band 1 kan du no lese på www.bokhylla.no/

Artikkelsamling om gjenreisingsbyane

Her har vi samla digitaliserte artiklar som kan lesast på skjerm og skrivast ut

LITTERATUR OM GJENREISINGS­ARKITEKTUREN

Her er ei (førebels kort) liste over litteratur om og omkring gjenreisingsarkitekturen i nord og sør