Hjem > Artikkel

LITTERATUR OM GJENREISINGS­ARKITEKTUREN

Her er ei (førebels kort) liste over litteratur om og omkring gjenreisingsarkitekturen i nord og sør

PLAN nr 4 - 5/2013
Norsk Forening for Boligreformer 100 år 
Universitetsforlaget 2013 (Kan kjøpast på Plan, Nr 04-05 - 2013)
 
Hage, Ingebjørg
Byplaner og bygninger i gjenreisingsbyene. I: Arkitektur i Nord-Norge.
Fagbokforlaget 2008, s. 378-413.
 
Hage, Ingebjørg
Som fugl føniks av asken? Gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark.
 Ad Notam Gyldendal Oslo 1999, 330s. (Doktorgradsavhandling). (Tilgjengeleg på http://www.nb.no)
 
Hals, Harald
Plan og planlegging (Hefte F fra Den bygningstekniske komité)
Tanum Oslo 1946 (Tilgjengeleg på http://www.nb.no)
 
Kamstrup, Claus W
BODØ BYPLAN. Hovedtrekkene i dens utvikling og reguleringsarbeidet som er utført av Brente steders regulering. Stensiltrykk. Oslo. 1952.
 
Tvinnereim, Helga Stave
Det nye Molde. Ein studie av gjenreisinga etter bombinga i 1940 på bakgrunn av - ulike retningar innan europeisk bybyggingskunst og - med særleg vekt på professor Sverre Pedersens planarbeid for norske byar og tettstader.
Avhandling for Dr.philos-graden. Volda 1986.
 
L'Orange, Mette
Voss. I: Farger i arkitekturen
Scandinavian academic press/Spartakus forlag 2008, s 156-165
 
Sylthe, Christ Allan
Gjenreisningsbyen Kristiansund. I: "Byen vår", bind II
Kom - forlag 1991. s 146 - 157. Les artikkelen her 
 
Borøchstein, Ove m.fl
Gjenreisningen av Kristiansund
Kristiansund kommune 2009
 
Borøchstein, Ove m.fl
Å vokse opp etter krigen
Kristiansund kommune 2009
 
Kristiansund kommune
Informasjonsblad med eitt nummer pr månad frå 2008, mellom anna med Månedens kulturminne.
 
 
Dancke, Trond M E
Opp av ruinene : gjenreisningen av Finnmark 1945-1960
Oslo : Gyldendal, 1986.
 
Dancke, Trond M E
 Danckes litteraturliste
Trond Dancke laga på oppfordring ei litteraturliste over aktuell litteratur for gjenreisinga av Finnmark og Nord-Troms.
Dancke-arkivet i Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord-Troms (u.å).
 
Stokke, Ole Kristian og Ingberg, Petter
Byen brenner! 19 øyenvitneskildringer fra bombedøgnene. 175 fotografier.
Kristiansund kommune 2012
 
 
 Palmer, Marion
Bare kirka sto igjen. Fortellinger om krigen i Finnmark
Oslo : Spartacus, 2010 
 
Butenschøn, Peter
Byen - en bruksanvisning
Oslo : Aschehoug, 2009 
 
Flack, Sverre
Gjenreisningsbyene, den glemte kulturarv.
I: Byggeskikk nr 2/1995. Statens Byggeskikkutvalg. Oslo 1995