Hjem > Artikkel

Kurs i mineralittpuss

En rekke praktfulle bygninger i Norge har fasader som er behandlet med mineralittpuss. Mange av disse fasadene går dessverre tapt fordi de under rehabilitering erstattes med annen overflatebehandling.

 

Det har tidligere vært vanskelig å skaffe ekte mineralittpuss og samtidig finne håndverkerfirma som kan utføre dette spesielle håndverksarbeidet. Det er et stort behov for murere/håndverkere med interesse

og kunnskap om påføring av mineralittpuss i alle deler av landet. Flere bygg er klar for rehabilitering, men det mangler kvalifiserte utførende. BC Produkter AS arrangerer derfor kurs i mineralittpuss.

 

Foredragsholdere fra Betong Consult AS har arbeidet med mineralittbygg i over 15 år, og har vært rådgivere i rehabiliteringsprosjekter av flere bygg med ekte mineralitt, både spesialutviklede kopier av opprinnelig

pussmørtel og standardisert sammensatt pussmørtel.

 

Betong Consult AS har arrangert flere kurs for utførende entreprenører i forbindelse med igangsetting av mineralittprosjekter. De vil gjerne dele sin kunnskap med flere utførende innen faget, samt antikvarisk miljø og forvaltere, og det tilbys nå kurs i mineralittpuss. Påmeldingsskjema kurs i mineralittkurs.docx