Hjem > Artikkel

Seminar og prosjektrapport september 2004

Gjenreising i sentrum

Det første initiativet til oppretting av eit nettverk for gjenreisingsbyane i Midt-Norge kom på eit seminar som Steinkjer kommune arrangerte i samarbeid med Husbanken i september 2004. Seminaret var ein del av prosjektet «Attraktive Steinkjer». Innlegga på seminaret er trykt i eit vedlegg til prosjektrapporten.

 
Innhald:
BSR og planlegging av norske krigsskadde byer
v/ professor Helga Stave Tvinnereim, NTNU
 
Sverre Pedersens byplanideologi
v / førsteamanuensis Sverre Flack, NTNU
 
 Byplanlegging i gjenreisningsbyen Bodø 50 år etter
v/ byplansjef Dag Neiden, Bodø kommune  
 
Vern og forvaltning av vår tids kulturarv
v/ Seniorkonsulent Hogne Langset, Riksantikvaren  
 
Du vår egen by (om arkitekt Sverre Olsen)
v/ Robert Øfsti
 
En mann midt i tiden - arkitekt Sverre Olsen
v/ konservator Olav L'Orange
 
Informasjon laget i forbindelse med utstillingen
"Gjenreisning i Sentrum"