Hjem > Gjenreisningsbyar > Artikkel

Hefte 1

BRENTE STEDERS REGULERING B.S.R.

Hefte 1 inneheld eit generelt oversyn over arbeidet frå krigsutbrotet og fram til årsskiftet 1942/43, samt ein artikkel om reguleringa av det brente sentrum i Molde.

Artikkelen kan du lese her. Denne PDF-fila er tilpassa lesing på skjerm. Treng du ei fil egna for utskrift, kan du ta kontakt med robert.ofsti@steinkjer.kommune.no