Hjem > Om senteret > Artikkel

Brei støtte for Gjenreisingssenteret i Stortinget

Breitt stortingsfleirtal vil ha nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur i Steinkjer!

Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til den unike arkitektur- og byplanhistorien som landets gjenreisingsbyer representerer. Det er viktig å sikre disse kulturhistoriske verdiene for framtida. Flertallet er kjent med det arbeidet som pågår i Nord-Trøndelag, med formål å etablere et nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur i Steinkjer. Flertallet ber regjeringen om å følge dette arbeidet tett, slik at det kan legges et godt grunnlag for å ta vare på gjenreisingsarkitekturen i Norge".

Dette seier familie- og kulturkomiteen i si innstilling om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011!