Hjem > Artikkel

26. oktober Riks fra Aug Nielsen ønsker jeg skal komme Telegram fra Karl[?]. 27.oktober Trondheim. 28.oktobert Trondheim. Luther kom tilbake gir beskjed nu Ring[?] Berlin