www.gjenreisingsbyer.no

Sverre Pedersen/Frode Rinnan

Karl Otto Ellefsen omtalar Helga Stave Tvinnereim og Ivar Sekne sine biografiar om to arkitektar og to byplanleggjarar

Artikkelen er henta fra Arkitektur N og du han lese han her

2019-08-23 Robert Øfsti