www.gjenreisingsbyer.no

ELVERUM: Riksantikvaren har motsegn ("innsigelse") til reguleringsplan som tillet riving av gjenreisingsbygg

Elverum har ei eineståande rekkje "betongbrakker" frå 1940. Riksantikvaren vil ikkje tillate riving av dei. Les heile saka her

2019-02-01 Robert Øfsti