www.gjenreisingsbyer.no

Steinkjer - fasadefond til oppussing i Gjenreisingsbyen, melder Steinkjer-Avisa

Fasadefondet er eit lavterskel tilbud til private eigarar av verneverdige bygningar

2018-03-19