www.gjenreisingsbyer.no

Seminar - Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen si årbok 2015 handlar om brann og gjenreising. Historia om gjenreisingsbyane står sentralt.

Fortidsminneforeningen arrangerer seminar i Oslo 13.januar med utgangspunkt i årboka.  Program og informasjon finn  du her.

2015-12-22