www.gjenreisingsbyer.no

Handbok for kulturminneregistrering

Miljøverndepartementet har laga ei handbok for kulturminneregistrering.

Handboka er først og fremst til hjelp for kommunane i kulturminnevernet. Boka omfattar mange sider ved registreringsarbeidet - fra planlegging av arbeidet til praktiske råd om å ha med ekstra batteri til fotoapparatet. Du kan laste ned ei førebels utgåve her.

2011-06-03