www.gjenreisingsbyer.no

Dokumentasjon av original maling

I mange tilfelle kan det vere ønskeleg å tilbakeføre eit verneverdig bygg til originaltilstanden med omsyn til farge. Riksantikvaren fortel deg korleis du skal gå fram for å skaffe deg dokumentasjon her.