www.gjenreisingsbyer.no

Sverre Pedersen - patriot og europear

av Helga Stave Tvinnereim

Helga Stave Tvinnereim skreiv i 1990 ein artikkel til "Trondhjemske samlinger", utgitt av Trondhjems historiske forening om professor Sverre Pedersen. Les artikkelen her

2010-10-28