www.gjenreisingsbyer.no

Artiklar om bevaring og vern

Det er 70 år sia krigen braut ut. Gjenreisingsbyane er mellom 65 og 55 år gamle.

Korleis skal vi ta vare på gjenreisingsbyane?

Det er over 50 år sia ein gjenreisisingsby  var  "en stilren og vakker by og moderne i hele sin utforming". Vern og vedlikehald stiller store krav. Utbygging og ombygging kan kome til å endre byane sitt særpreg og kan, om det ikkje blir gjort med respekt, øydelegge verdfull kulturarv.  På denne sida vil du finne artiklar og publikasjonar som etter redaksjonen si meining kan ha relevans for  utfordringane med vern og vedlikehald av gjenreisingsbyane. Ikkje alle tek utgangspunkt i gjenreisingsbyane, men vi trur dei kan vere nyttige uansett.